Vector is een centrum voor kinder-, jeugdpsychiatrie en psychotherapie

Het centrum werd in de zomer van 2009 gedoopt tot ‘Vector’. Vector betekent ‘gedragen worden’ of ‘richting krijgen’. Als centrum Vector willen we ouders en kinderen graag helpen met het het zoeken naar richting, zodat het kind kan gedragen worden in zijn ontwikkeling naar volwassenheid.

Zowel kinderen, jongeren, ouders (voogden) kunnen bij ons terecht. In onze praktijk helpen wij kinderen en hun omgeving met
uiteenlopende problemen. Zo begeleiden wij enerzijds kinderen met angst- en stemmingsproblemen, met autisme
spectrumstoornissen, met ADHD, met ticstoornissen, enz. Anderzijds wenden we ons ook tot kinderen waarvan de ontwikkeling
bemoeilijkt wordt door omgevingsfactoren zoals bv. een moeilijke verlieservaring, een (psychiatrisch) ziek gezinslid,…

De werking is multidisciplinair : dit betekent dat we met verschillende hulpverleners in team samenwerken. Op deze manier proberen we op elke gestelde hulpvraag een gepast antwoord te bieden. We werken graag oplossingsgericht. Standaardoplossingen hebben wij niet (want ieder kind en iedere ouder is tenslotte uniek.) Het is daarom belangrijk dat wij met kinderen en ouders samenwerken om zo tot unieke oplossingen te komen.


 
webdesign by © 2009 - www.centrumvector.be